Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

Bon stażowy

Bon stażowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego, który spełnia następujące warunki:

 • nie ukończył 30 roku życia;
 • został objęty I lub II profilem pomocy, przy czym w odniesieniu do osób, dla których ustalono I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach;
 • został objęty Indywidualnym Planem Działania;
 • złożył wniosek o przyznanie bonu stażowego;
 • znalazł pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić go po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Bon stażowy umożliwia osobie bezrobotnej do 30 roku życia uzyskanie skierowania na staż w celu nabycia umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Uzyskanie bonu stażowego stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy i podpisze w tym zakresie umowę z powiatowym urzędem pracy.

W ramach bonu stażowego osoba bezrobotna może uzyskać sfinansowanie:

 • kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach (w wysokości do 100 zł) łącznie ze stypendium;
 • kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Bezrobotny nie może odbywać stażu na tym samym stanowisku, na którym wcześniej uzyskał co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe.

Na staż nie mogą być kierowani współmałżonkowie, rodzeństwo i dzieci pracodawcy.

Organizatorem stażu może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą co najmniej 3 miesiące.

Warunkiem zorganizowania stażu odbywanego w ramach bonu stażowego jest złożenie przez organizatora (pracodawcę lub przedsiębiorcę) wniosku według określonego wzoru. 

Jeżeli organizator stażu (pracodawca lub przedsiębiorca) zatrudni osobę bezrobotną po zakończonym okresie odbywania stażu przez deklarowany okres 6 miesięcy otrzyma premię w wysokości 1513,50 zł, która stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Realizacja bonu stażowego uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych z Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 66l ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142 z 2009r. poz. 1160 ),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon stażowy [ 10 ]
ikona PDF Informacja na temat bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - Fundusz Pracy 26-07-17 12:14 217.24KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie bonu stażowego - Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu w ramach bonu stażowego 26-07-17 12:15 218.81KB pobierz
ikona PDF Lista obecności 14-02-17 15:08 302.04KB pobierz
ikona PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 13-03-17 15:12 412.96KB pobierz
ikona PDF Wniosek dla Pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na podstawie bonu stażowego 29-06-17 13:02 139.11KB pobierz
ikona PDF Program Stażu FP - załącznik nr 1 do wniosku 13-03-17 15:17 191.68KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie załącznik nr 2 do wniosku 13-03-17 15:18 426.56KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej 13-03-17 15:18 260.15KB pobierz
ikona PDF Wniosek o wypłatę jednorazowej premii dla pracodawcy po 6-ciu miesiącach zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu na podstawie bonu stażowego 29-06-17 13:03 266.49KB pobierz
ikona PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy 13-03-17 15:20 194.41KB pobierz
Utworzono: 2014-08-07 15:57 | Redagował: Iwona Skorek 2017-07-26 12:16-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5066
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOBqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2BqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl