Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Bon zatrudnieniowy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego, który spełnia następujące warunki:

 • nie ukończył 30 roku życia;
 • został objęty I lub II profilem pomocy, przy czym w odniesieniu do osób, dla których ustalono I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach;
 • został objęty Indywidualnym Planem Działania;
 • złożył wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego;
 • znalazł pracodawcę, który zobowiązał się zatrudnić go przez okres 18 miesięcy na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy, z którym zostanie zawarta w tym zakresie umowa z powiatowym urzędem pracy, gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, której Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przyzna przedmiotowy bon.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.

Niewywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy skutkuje zwrotem:

 • kwoty otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 • kwoty ustalonej proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Organizatorem zatrudnienia w ramach bonu zatrudnieniowego może być pracodawca prowadzący działalność co najmniej 3 miesiące.

Na bon zatrudnieniowy nie mogą być kierowani współmałżonkowie, rodzeństwo i dzieci pracodawcy.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Realizacja bonu zatrudnieniowego uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych z Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna:

 •  Art. 66m ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 8 ]
ikona PDF Informacja na temat bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - Fundusz Pracy 26-07-17 11:00 168.05KB pobierz
ikona PDF Wniosek o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia na podstawie bonu zatrudnieniowego. 29-06-17 12:54 134.35KB pobierz
ikona PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 13-03-17 15:12 412.96KB pobierz
ikona PDF Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w ramach bonu na zatrudnienie 29-06-17 12:56 252.1KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie załącznik nr 1 do wniosku 13-03-17 15:25 183.1KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie załącznik nr 2 do wniosku dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej 13-03-17 15:26 264.39KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie załącznik nr 3 do wniosku 13-03-17 15:27 426.45KB pobierz
ikona PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy 13-03-17 15:27 194.41KB pobierz
Utworzono: 2014-08-08 10:05 | Redagował: Iwona Skorek 2017-07-26 12:17-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3561
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_ROPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDROPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMYK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0YK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl