Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

Koszty egzaminów

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1065)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 667)

Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Starosta może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty egzaminów i licencji, jeżeli wnioskodawca uzasadni celowość uzyskania takiej formy pomocy, a koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy, w danym roku, nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio do poszukującego pracy, który:

 1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. Jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. Jest żołnierzem rezerwy,
 6. Pobiera rentę szkoleniową,
 7. Pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. Jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy

Przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy.

Przy ocenie wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji będą brane pod uwagę:

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie egzaminów i licencji.
 2. Uprawdopodobnienie zatrudnienia przez pracodawcę lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia lub analiza rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na wnioskowane kwalifikacje/umiejętności.
 3. Opinia doradcy klienta, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, a w uzasadnionych przypadkach opinia doradcy zawodowego

Koszty egzaminu lub licencji mogą być finansowane do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Koszty egzaminów [ 4 ]
ikona PDF Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji 13-02-17 10:23 759.75KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 do wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji - uprawdopodobnienie zatrudnienia 10-04-17 14:31 641.59KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 do wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 13-02-17 10:23 398.16KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3 do wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji - analiza rynku pracy 13-02-17 10:24 266.08KB pobierz
Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-29 10:04-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1117
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvqid_LRenp9cV8H-rzzuH29_HjyVlYKPuqkkfYRjnPpQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDqid_LRenp9cV8H-rzzuH29_HjyVlYKPuqkkfYRjnPpQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Tqid_LRenp9cV8H-rzzuH29_HjyVlYKPuqkkfYRjnPpQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nqid_LRenp9cV8H-rzzuH29_HjyVlYKPuqkkfYRjnPpQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfqid_LRenp9cV8H-rzzuH29_HjyVlYKPuqkkfYRjnPpQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPqid_LRenp9cV8H-rzzuH29_HjyVlYKPuqkkfYRjnPpQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPqid_LRenp9cV8H-rzzuH29_HjyVlYKPuqkkfYRjnPpQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTqid_LRenp9cV8H-rzzuH29_HjyVlYKPuqkkfYRjnPpQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPqid_LRenp9cV8H-rzzuH29_HjyVlYKPuqkkfYRjnPpQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMZxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0Zxg3JKLZLbeQf8wqZQ2tk0-8MjtcuPq8FMYSoGz6dxQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl