Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Poradnictwo zawodowe

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aazwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYezwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Poradnictwo zawodowe jest świadczone w postaci porad indywidualnych i grupowych. Pracujemy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065).

 

Poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych i poszukujacych pracy to:

 • udzielanie porad z wykorzystaniem metod ułatwiających: wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
 • badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia,
 • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie grupowych orad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudniania;
 • bezpłatności usług ;
 • poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z usług doradców zawodowych.

INFORMACJA ZAWODOWA

Informacja zawodowa to zbiór wiadomości o zawodach zawierający dane charakteryzujące dany zawód lub elementy ważne dla osób wybierających zawód, uzupełniających kwalifikacje lub zmieniających zawód.

Informacja zawodowa obejmuje dane gromadzone przez doradców zawodowych dotyczące zagadnień pracy, min.:

 • o zawodach, czyli jakie czynności wykonuje się w danym zawodzie, jakie należy spełnić warunki psychologiczne i fizyczne, aby wykonywać dany zawód,
 • jakie drogi prowadzą do uzyskania konkretnego zawodu,
 • jakie zawody można określić mianem „ zawodów przyszłości”,
 • jakie są dostępne możliwości i kierunki szkolenia na rynku pracy,
 • jakie usługi są świadczone przez urzędy pracy osobom bezrobotnym.

Zbiory informacji zawodowych:

 • teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,
 • informatory o szkołach różnego typu o zasięgu krajowym i lokalnym,
 • katalogi jednostek szkolących zawierające informacje, m.in.: dane o bezrobociu z podziałem na zawody,
 • wykazy jednostek doradczych, administracyjnych, prawnych, ekonomicznych wspomagających uruchomienie działalności gospodarczej,
 • inne informatory, poradniki, katalogi, wzory podań, życiorysów, listów motywacyjnych,
 • filmy video: filmy o zawodach; filmy instruktażowe, dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, profesjonalnej obsługi klienta, asertywności, komunikacji niewerbalnej,
 • program „Doradca 2000” umożliwiający dostęp do różnorodnych informacji zawodowych oraz pomagający określić preferencje zawodowe.

ZAJĘCIA GRUPOWE. Doradcy zawodowi oferują bezrobotnym i poszukującym pracy cykliczne spotkania grupowe, mające na celu naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy.

Uczestnicząc w zajęciach można:

 • nauczyć się technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • poznać swoje mocne i słabe strony,
 • nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami,
 • nauczyć się sporządzania życiorysu, listu motywacyjnego, własnej oferty,
 • poznać zasady analizowania ofert pracy,
 • zdobyć wiarę we własne siły i możliwości,
 • opanować techniki zachowań asertywnych,
 • zdobyć umiejętności tworzenia indywidualnego planu działania,
 • uzyskać podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • określić swoje umiejętności zawodowe.

Dzięki zajęciom uczestnicy podnoszą wiarę w siebie, w swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności, co w efekcie prowadzi do pobudzenia ich aktywności i zwiększa szanse na rynku pracy.

 

SCHEMAT LISTU MOTYWACYJNEGO

Miejscowość, data


Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu

Adresat
Imię i nazwisko Nazwa Firmy
Stanowisko lub Nazwa działu personalnego
Nazwa Firmy
Adres

 


Zwrot grzecznościowy

np. Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni Państwo.

Wstęp
O jakie stanowisko się ubiegamy, skąd wiemy o wolnym miejscu pracy. Jeśli list nie jest odpowiedzią na konkretne ogłoszenie należy zaznaczyć jakim obszarem zawodowym, stanowiskiem bądź pracą w jakim dziale jesteśmy zainteresowani.

Rozwinięcie
Przekonanie potencjalnego pracodawcy, że jesteśmy właściwymi kandydatami na oferowane stanowisko i wskazujemy dlaczego. Opisujemy w zarysie wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności, predyspozycje, podkreślając korzyści jakie firma odniesie zatrudniając właśnie nas.

Zakończenie
Deklarujemy chęć dalszego rozwoju zawodowego, udziału w szkoleniach oraz nabywania potrzebnych kwalifikacji. Wyrażamy gotowość do poddania się dalszym procedurom kwalifikacyjnym.

Zwrot grzecznościowy
np. Z poważaniem:
własnoręczny podpis

 

 

SCHEMAT ŻYCIORYSU ZAWODOWEGO

ewentualnie zdjęcie

CURRICULUM VITAE

 

Dane osobowe Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, telefon, e-mail

Cel zawodowy

Stanowisko o jakie się ubiegamy / obszar zawodowy jakim jesteśmy zainteresowani

Wykształcenie

Ukończone szkoły, nazwa i adres szkoły/ uczelni, rok ukończenia, kierunek, specjalizacja, (w odwrotnej kolejności chronologicznej)

Doświadczenie zawodowe


Zatrudnienie - okresy zatrudnienia, nazwa i adres firmy, stanowisko, główne obowiązki;

Staże/praktyki-okresy i miejsce odbywania, rodzaj i zakres obowiązków;

Wolontariat, działalność w organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach, itp.- rodzaj działalności i pełnione funkcje;

(w odwrotnej kolejności chronologicznej)


Dodatkowe kwalifikacje

Kwalifikacje poświadczone świadectwem, dyplomem, zaświadczeniem, posiadane uprawnienia, certyfikaty-podajemy nazwę instytucji, miejsce szkolenia, data/rok nabycia kwalifikacji;
Znajomość języków obcych-określamy w mowie i piśmie;

Umiejętności

Zdolności wynikające z doświadczeń i wiedzy istotne z punktu widzenia stanowiska pracy o które się ubiegamy lub obszaru zawodowego którym jesteśmy zainteresowani;

Referencje


Jeżeli z poprzedniego miejsca pracy posiadamy referencje możemy o nich wspomnieć w cv i zaznaczyć, że są dostępne na życzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz 926 ze zm.).

Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-27 15:53-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2242
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuu10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RC10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_S10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1m10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBye10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsO10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDO10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDS10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtO10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Czwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaizwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMazwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Aezwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStezwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOzwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2zwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl