Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Pośrednictwo pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuteivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pteivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694teivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOteivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo Pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065).

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na nastepujących zasadach:

 • dostępności
 • dobrowolności
 • równości
 • jawności

Celem usług z zakresu pośrednictwa pracy realizowanych przez Urzędy Pracy i skierowanych do pracodawców jest: znalezienie pracodawcom kandydatów na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie. PUP nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami w celu pozyskania ofert pracy. W ten sposób bada także oczekiwania pracodawców w zakresie korzystania z usług Urzędu. Pracodawca ma zawsze możliwość wyboru najodpowiedniejszego kandydata spośrod skierowanych przez pośrednika pracy osób.

Oferowane usługi przez PUP Częstochowa:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwiazku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy,
 • pomoc w aktywnym poruszaniu się na rynku pracy,
 • udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,
 • informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem wystepujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
 • informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Częstochowa

Ważne informacje:
Pracodawca może zgłosić ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. W zgłoszeniu krajowej ofert pracy pracodawca ma jednak możliwość wskazania urzędu lub urzędów pracy, do których chce, aby dana ofert była przekazana celem jej upowszechnienia.
Zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym powiatowym urzędzie pracy jest dokonywane przez pracodawce krajowego PISEMNIE. Wypełniony druk może zostać złożony przez pracodawcę osobiści, przesłany z wykorzystaniem faksu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy- stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala wspólnie z pracodawcą miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na: stronie internetowej urzędu pracy oraz tablicy ogłoszeń.

Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-27 15:55-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2780
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusVD66EeiZ6Qa9JE1_9xJaXPd2CQLDhxHuWQTAPC4YWlQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAVD66EeiZ6Qa9JE1_9xJaXPd2CQLDhxHuWQTAPC4YWlQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QVD66EeiZ6Qa9JE1_9xJaXPd2CQLDhxHuWQTAPC4YWlQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kVD66EeiZ6Qa9JE1_9xJaXPd2CQLDhxHuWQTAPC4YWlQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycVD66EeiZ6Qa9JE1_9xJaXPd2CQLDhxHuWQTAPC4YWlQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMVD66EeiZ6Qa9JE1_9xJaXPd2CQLDhxHuWQTAPC4YWlQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMVD66EeiZ6Qa9JE1_9xJaXPd2CQLDhxHuWQTAPC4YWlQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQVD66EeiZ6Qa9JE1_9xJaXPd2CQLDhxHuWQTAPC4YWlQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMVD66EeiZ6Qa9JE1_9xJaXPd2CQLDhxHuWQTAPC4YWlQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzteivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaheivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNeivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1eivjF1UjI4wQR0PwXdeO-npj2o1lRr0H7s5LmOFvSow

Projektowanie stron: IntraCOM.pl