Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Prace społecznie użyteczne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuusus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKsus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pusus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aasus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYesus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694usus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKsus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOusus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKsus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

Prace społecznie użyteczne

Na wniosek gminy starosta może skierować do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej oraz do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych:

 • bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Uczestnikowi prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji świadczenia, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego uczestnikowi prac społecznie użytecznych.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego uczestnikowi prac społecznie użytecznych, skierowanemu do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Świadczenie przysługujące uczestnikowi prac społecznie użytecznych może być w całości finansowane z budżetu gminy.

 

Wymagane dokumenty:

Gmina jest zobowiązana przedłożyć plan zawierający:

 • rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • liczbę miejsc i godzin wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz liczbę osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1065 z późn. zm., art. 73a).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2447 )

Uwaga: Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych z Funduszu Pracy.

Informacja dotycząca organizacji prac społecznie użytecznych oraz druki do pobrania dostępne są w pokoju nr 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 tel. 034 370-61-39 lub w plikach do pobrania w zakładce Dla pracodawców / Prace społecznie użyteczne.

Utworzono: | Redagował: Arkadiusz Chamara 2018-01-08 15:11-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1425
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXus0F9jlwluNHon1pTi5wey0tUYqtKuAiv7JZxihJ8r5tQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RA0F9jlwluNHon1pTi5wey0tUYqtKuAiv7JZxihJ8r5tQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Q0F9jlwluNHon1pTi5wey0tUYqtKuAiv7JZxihJ8r5tQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1k0F9jlwluNHon1pTi5wey0tUYqtKuAiv7JZxihJ8r5tQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByc0F9jlwluNHon1pTi5wey0tUYqtKuAiv7JZxihJ8r5tQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsM0F9jlwluNHon1pTi5wey0tUYqtKuAiv7JZxihJ8r5tQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDM0F9jlwluNHon1pTi5wey0tUYqtKuAiv7JZxihJ8r5tQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQ0F9jlwluNHon1pTi5wey0tUYqtKuAiv7JZxihJ8r5tQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtM0F9jlwluNHon1pTi5wey0tUYqtKuAiv7JZxihJ8r5tQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzusus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Csus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKsus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaisus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqsus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGsus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMasus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Aesus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStesus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOsus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2sus6vOb_kDDJTIr1Z_dQp4xW4FjyqFeEm-ytj-fVf0A

Projektowanie stron: IntraCOM.pl