Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694txLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu pracy osoby bezrobotnej do 30 roku życia, która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, mogą skorzystać z refundacji poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres refundacji oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Niedotrzymanie warunków w zakresie obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej w trakcie przysługiwania refundacji oraz zatrudniania przez okres dalszych 6 miesięcy skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego przez Urząd bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, (przypadających po zakończeniu refundacji) Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadkach:

 1. rozwiązania umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji,
 2. w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące (a mniej niż 6 m-cy) po upływie okresu refundacji.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Warunkiem refundacji opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest złożenie przez pracodawcę kompletnego wniosku. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy z pracodawcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

 

Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych z Funduszu Pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 149)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)

 

Informacja dotycząca refundacji składek ZUS za osoby bezrobotne do 30 r.ż. oraz druki do pobrania dostępne są w pokoju nr 11 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 tel. 034 370-61-41 lub tutaj.

Utworzono: 2014-08-07 12:51 | Redagował: Iwona Skorek 2015-08-11 09:47-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1830
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvwqzgGToWD1rVPMIp3NqnHAxiMU47j9qZ9R5IXujDni6UIHf-tC9I57XdGmlPh4v3M4p5Krrn6BLttD1EmuVDP

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDwqzgGToWD1rVPMIp3NqnHAxiMU47j9qZ9R5IXujDni6UIHf-tC9I57XdGmlPh4v3M4p5Krrn6BLttD1EmuVDP

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TwqzgGToWD1rVPMIp3NqnHAxiMU47j9qZ9R5IXujDni6UIHf-tC9I57XdGmlPh4v3M4p5Krrn6BLttD1EmuVDP

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nwqzgGToWD1rVPMIp3NqnHAxiMU47j9qZ9R5IXujDni6UIHf-tC9I57XdGmlPh4v3M4p5Krrn6BLttD1EmuVDP

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfwqzgGToWD1rVPMIp3NqnHAxiMU47j9qZ9R5IXujDni6UIHf-tC9I57XdGmlPh4v3M4p5Krrn6BLttD1EmuVDP

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPwqzgGToWD1rVPMIp3NqnHAxiMU47j9qZ9R5IXujDni6UIHf-tC9I57XdGmlPh4v3M4p5Krrn6BLttD1EmuVDP

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPwqzgGToWD1rVPMIp3NqnHAxiMU47j9qZ9R5IXujDni6UIHf-tC9I57XdGmlPh4v3M4p5Krrn6BLttD1EmuVDP

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTwqzgGToWD1rVPMIp3NqnHAxiMU47j9qZ9R5IXujDni6UIHf-tC9I57XdGmlPh4v3M4p5Krrn6BLttD1EmuVDP

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPwqzgGToWD1rVPMIp3NqnHAxiMU47j9qZ9R5IXujDni6UIHf-tC9I57XdGmlPh4v3M4p5Krrn6BLttD1EmuVDP

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNxLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1xLY3lfk3q_QNudoxCob0iq1h05dkqQFoEzual2mIr-JzfPHcREmRxSvdiLAxr9iQ5kQ5bIYsd8iCU1DEcPF9w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl