Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Szkolenia » Plan szkoleń Fundusz Pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuulh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKlh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pulh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aalh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYelh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694ulh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKlh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOulh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKlh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

Plan szkoleń Fundusz Pracy

Roczny plan szkoleń jest opracowywany w oparciu o: strategię rozwoju regionalnego w zakresie zatrudnienia, wyniki badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe, wyniki analiz popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe, wyniki analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie, wyniki analiz i prognoz rynku pracy i badań popytu na pracę, w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, zgłoszeń pracodawców, organizacji związkowych osób uprawnionych, wyniki analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń, wyniki badań potrzeb szkoleniowych, zgłoszenia osób uprawnionych, zgłoszenia pracowników powiatowego urzędu pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy i liderów klubu pracy, zgłoszeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz centrów integracji społecznej.


PLAN SZKOLEŃ NA 2017 ROK FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu
Nazwa i zakres szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia - liczba miejsc dla uczestników szkoleń Orientacyjny czas trwania szkolenia w godz. Charakterystyka osób, dla których są przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień
Kurs podstawowy grafiki komputerowej z modułem języka angielskiego branżowego maj - 10 osób (PUP Częstochowa) + 1 osoba (GCP w Koniecpolu)

250

czas trwania szkolenia ok. 2 miesięcy

osoby uprawnione zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie;

osoby posiadające wykształcenie minimum średnie; osoby dysponujące dobrą znajomością obsługi komputera; osoby dysponujące znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym.

Nie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622)
Kurs profesjonalnego sprzedawcy z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym + praktyka u pracodawcy w wymiarze 100 godzin maj - 10 osób (PUP Częstochowa) + 2 osoby (GCP w Koniecpolu)

406

czas trwania szkolenia ok. 3 miesiecy

osoby uprawnione zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu;

osoby, które uzyskają pozytywną opinię lekarską;

 Nie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622)
Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej+ praktyka u pracodawcy w wymiarze 100 godzin

maj - 5 osób (PUP Częstochowa) + 2 osoby (GCP w Koniecpolu)

 

wrzesień - 5 osób (PUP Częstochowa) + 3 osoby (GCP w Koniecpolu)

 400

czas trwania szkolenia ok. 3 miesięcy

osoby uprawnione zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu; osoby, które uzyskają pozytywną opinię lekarską; egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictw i Górnictwa Skalnego

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622);

zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego lub książka operatora wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.)

Kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany - do wyboru) + praktyka u pracodawcy w wymiarze 100 godzin  kwiecień - 10 osób (PUP Częstochowa) + 2 osoby (GCP w Koniecpolu)

 426

czas trwania szkolenia ok. 4 miesięcy

osoby uprawnione zarejestrowanane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie;

osoby dysponujące znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym w przypadku wyboru średnio zaawansowanego;

osoby, które posiadają wykształcenie minimum średnie;

osoby dysponujące co najmniej podstawową znajomością obsługi komputera.

 Nie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622)Terminy rozpoczęcia szkoleń podane w planie szkoleń mogą ulec zmianie. Informacje o ewentualnych zmianach będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu. Rekrutacja na szkolenie odbywać się będzie w miesiącu poprzedzającym planowany termin rozpoczęcia szkolenia podany w planie. Oferty szkoleniowe wraz z terminami rekrutacji na poszczególne szkolenia zawarte w planie będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu.

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie spełniające warunki uczestnictwa w szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście w wyznaczonym terminie rekrutacji, z wypełnioną kartą kandydata na szkolenie grupowe, na stanowisko swojego Doradcy Klienta.

Osoby zarejestrowane w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie mogą zgłaszać się osobiście w wyznaczonym terminie rekrutacji, z wypełnioną kartą kandydata na szkolenie grupowe, na stanowisko specjalisty ds. aktywizacji do pokoju 4.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie planuje zorganizowanie 100 szkoleń na wniosek indywidualny dla osób zarejestrowanych w PUP Częstochowa , które uzasadnią celowość szkolenia przedstawiając uprawdopodobnienie zatudnienia lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej.

UWAGA!
Wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne będą przyjmowane pod warunkiem, iż wskazane przez osobę uprawnioną szkolenie nie zostało ujęte w planie szkoleń grupowych lub poziom szkolenia jest innym niż wskazany przez Urząd w planie szkoleń na 2017r. Osoby, które uzyskały status osoby bezrobotnej po terminie, w którym zostały przeprowadzone nabory na szkolenia grupowe mogą wnioskować o szkolenie indywidualne w zakresie wskazanym w planie szkoleń.

UWAGA !
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w 2017 roku nie będzie finansował szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B. oraz kursów językowych.

Utworzono: | Redagował: Arkadiusz Chamara 2017-04-04 11:40-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5870
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuvTdhjNeq2LULucutdtDXhWODfxBGxUswP088oeLMOqg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCvTdhjNeq2LULucutdtDXhWODfxBGxUswP088oeLMOqg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SvTdhjNeq2LULucutdtDXhWODfxBGxUswP088oeLMOqg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mvTdhjNeq2LULucutdtDXhWODfxBGxUswP088oeLMOqg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByevTdhjNeq2LULucutdtDXhWODfxBGxUswP088oeLMOqg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOvTdhjNeq2LULucutdtDXhWODfxBGxUswP088oeLMOqg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOvTdhjNeq2LULucutdtDXhWODfxBGxUswP088oeLMOqg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSvTdhjNeq2LULucutdtDXhWODfxBGxUswP088oeLMOqg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOvTdhjNeq2LULucutdtDXhWODfxBGxUswP088oeLMOqg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzulh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Clh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKlh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csailh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqlh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGlh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMalh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Aelh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStelh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOlh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2lh7sK-n88UKeTU5twFTrUCo115GhORYw8C_K_KC2mWg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl