Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuueYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pueYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694ueYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOueYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

Szkolenia grupowe

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 667)

Szkolenia grupowe są szkoleniami inicjowanymi przez powiatowy urząd pracy.

Roczny plan szkoleń jest opracowywany w oparciu o: strategię rozwoju regionalnego w zakresie zatrudnienia, wyniki badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe, wyniki analiz popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe, wyniki analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie, wyniki analiz i prognoz rynku pracy i badań popytu na pracę, w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, zgłoszeń pracodawców, organizacji związkowych osób uprawnionych, wyniki analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń, wyniki badań potrzeb szkoleniowych, zgłoszenia osób uprawnionych, zgłoszenia pracowników powiatowego urzędu pracy: doradców zawodowych i pośredników pracy, zgłoszeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz centrów integracji społecznej.

 

Etapy naboru kandydatów na szkolenia
Etap I Publikacja informacji o organizowaniu szkolenia, rekrutacja przez doradców klienta, na podstawie złożonej osobiście karty kandydata na szkolenie grupowe, osób uprawnionych do udziału w szkoleniu
Etap II Zaopiniowanie karty kandydata na szkolenie grupowe przez doradcę klienta
Etap III Ustalenie przez doradców klienta ostatecznej listy uczestników szkolenia
Etap IV Skierowanie przez doradcę klienta na specjalistyczne badania (w przypadku szkoleń, które wymagają opinii lekarskiej)
Etap V
Wydanie przez doradców klienta skierowań na szkolenie

 

Przy naborze osób na szkolenie grupowe preferowane są osoby, które:

 1. W okresie ostatnich 3 lat nie korzystały z żadnej formy aktywizacji zawodowej finansowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.
 2. W okresie ostatnich 12 miesięcy:
  • Nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w Ustawie,
  • Nie utraciły statusu z powodu niestawiennictwa w Urzędzie w wyznaczonym terminie.
 3. Przedłożą jeden z dokumentów:
  • uprawdopodobnienie zatrudnienia (załącznik1)
  • oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (załącznik 2)
  • analizę rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na wnioskowane kwalifikacje/umiejętności (załącznik 3)
 4. Spełnią dodatkowe kryteria wynikające ze specyfiki szkolenia, które bedą każdorazowo zamieszczane w ogłoszeniach rekrutacyjnych.

Rekrutacja na szkolenie odbywać się będzie w miesiącu poprzedzającym planowany termin rozpoczęcia kursu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście z wypełnioną kartą kandydata na szkolenie grupowe w wyznaczonych dniach rekrutacji na stanowisko swojego doradcy klienta po wybraniu odpowiedniego numeru doradcy klienta.

Terminy rekrutacji na poszczególne szkolenia zawarte w planie szkoleń są każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

Osoba zakwalifikowana na szkolenie może być skierowana, jeżeli łączna kwota środków Fundusz Pracy wydanych na szkolenia, na tę osobę, nie przekroczy dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie ostatnich 3 lat.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe [ 4 ]
ikona PDF Karta kandydata na szkolenie grupowe 26-07-17 10:51 676.39KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 do karty kandydata na szkolenie grupowe - uprawdopodobnienie zatrudnienia 01-03-17 14:01 606.8KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 do karty kandydata na szkolenie grupowe - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 01-03-17 14:01 447.11KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3 do karty kandydata na szkolenie grupowe - analiza rynku pracy 01-03-17 14:01 251.74KB pobierz
Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-29 10:02-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3512
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvJPPQGSdQ3l7LeRzBImebc1AAHYGfB8mG9-LjLWybPKw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDJPPQGSdQ3l7LeRzBImebc1AAHYGfB8mG9-LjLWybPKw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TJPPQGSdQ3l7LeRzBImebc1AAHYGfB8mG9-LjLWybPKw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nJPPQGSdQ3l7LeRzBImebc1AAHYGfB8mG9-LjLWybPKw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfJPPQGSdQ3l7LeRzBImebc1AAHYGfB8mG9-LjLWybPKw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPJPPQGSdQ3l7LeRzBImebc1AAHYGfB8mG9-LjLWybPKw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPJPPQGSdQ3l7LeRzBImebc1AAHYGfB8mG9-LjLWybPKw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTJPPQGSdQ3l7LeRzBImebc1AAHYGfB8mG9-LjLWybPKw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPJPPQGSdQ3l7LeRzBImebc1AAHYGfB8mG9-LjLWybPKw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzueYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaieYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOeYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2eYrCL8xz4Gnve2msJLt-Ei9wRZ-n8wQWCnogId2zK2g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl