Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Szkolenia » Szkolenia indywidualne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób zarejestrowanych ze statusem bezrobotnego.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 667)

Starosta może skierować osobę uprawnioną na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy wydanych na osobę wnioskującą o skierowanie na szkolenie, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w okresie ostatnich 3 lat.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, w roku 2017 koszty szkolenia indywidualnego finansowane będą do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 4 500,00 zł.

Przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio do poszukującego pracy, który:

 1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. Jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. Jest żołnierzem rezerwy,
 6. Pobiera rentę szkoleniową,
 7. Pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. Jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy

Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio. Osobom tym w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

 

Osoby zainteresowane szkoleniem winny złożyć wypełniony druk wniosku o skierowanie na szkolenie wraz z załącznikiem.

Przy ocenie wniosku o skierowanie na wskazane szkolenie brane będą pod uwagę:

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na organizację szkoleń.
 2. Uprawdopodobnienie zatrudnienia przez pracodawcę
 3. Opinia doradcy klienta, specjalisty ds. rozwoju zawodowego a w uzasadnionych przypadkach opinia doradcy zawodowego

Wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne będą przyjmowane pod warunkiem, że wskazane przez osobę uprawnioną szkolenie nie zostało ujęte w planie szkoleń grupowych lub poziom szkolenia jest inny niż wskazany przez Urząd w planie szkoleń na 2017r. Osoby, które uzyskały status osoby bezrobotnej po terminie, w którym zostały przeprowadzone nabory na szkolenia grupowe mogą wnioskować o szkolenie indywidualne w zakresie wskazanym w planie szkoleń.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w 2017 roku nie będzie finansował szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B oraz kursów językowych.

W przypadku osób, które rozpoczęły szkolenie z własnej inicjatywy, bez skierowania Urzędu, sfinansowanie kosztów szkolenia nie jest możliwe.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 1 ]
ikona PDF Załącznik nr 2 do wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób zarejestrowanych ze statusem bezrobotnego - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 13-02-17 10:02 364.17KB pobierz
Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-29 10:03-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3346
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutFO79bls2EOZdPEWF8l8KsgMgxxWaWLdJ4D6lgfDNHxw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBFO79bls2EOZdPEWF8l8KsgMgxxWaWLdJ4D6lgfDNHxw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RFO79bls2EOZdPEWF8l8KsgMgxxWaWLdJ4D6lgfDNHxw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lFO79bls2EOZdPEWF8l8KsgMgxxWaWLdJ4D6lgfDNHxw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydFO79bls2EOZdPEWF8l8KsgMgxxWaWLdJ4D6lgfDNHxw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNFO79bls2EOZdPEWF8l8KsgMgxxWaWLdJ4D6lgfDNHxw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNFO79bls2EOZdPEWF8l8KsgMgxxWaWLdJ4D6lgfDNHxw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRFO79bls2EOZdPEWF8l8KsgMgxxWaWLdJ4D6lgfDNHxw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNFO79bls2EOZdPEWF8l8KsgMgxxWaWLdJ4D6lgfDNHxw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPGl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3Gl2QLir-B5pgpIR0MjV_5jShiIJx2EGJxWfErcEvGTQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl