Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

F0xfp6u5fuBybIIRFs2K1Nqz4bxRgZhPYEn_WP4dYYY

B1yOktpPvEPDlukUGsDcxIxci7KDrDOoS7bCH1tDUK0

LGjYGCUjNwTwKKpjD4AHnuyzJxQc3tAAzjslF2wUDTw

pjfJ73U3IJP74J28yPK3IUDxso6UkOy_LMJaqgGsgJI

M6-sEVHYuEje_UmWk_7bQL33Qkv9M9LNgnqB7De_JfQ

sfOuYhfoLqaOVpng-cSPjwZ6ooqVFcqnbNUHmFx2TX8

AF6KuaG7iV2jFujnyciXJUQCjCrq2NqBzBQnXfrx-Kg

x-hdxTR6obdkn-Utm7M5I1rCVtNKqunc_H-TecvkQgs

CqUAAbfvkbl6AuegLEilf5G4fn-hIm7vtArnSLiENn8

Staże

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - PO WER (forma archiwalna)

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
Częstochowa
Termin przyjmowania zgłoszeń:
19.07.2017 - 15.10.2017

logo PO WER

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu odbywać się będzie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

Wnioskowany okres odbywania stażu nie może przekroczyć 6 miesięcy. Okres odbywania stażu może przechodzić na 2018 rok.

Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów dotyczących kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu winny zawierać deklarację zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu:

 • w przypadku stosunku pracy - umowa o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu;
 • w przypadku umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) - umowa na minimum 3 miesiące z dochodem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • w przypadku umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło), w której nie określono czasookresu jej trwania - wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu należy złożyć na druku z logo Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Osoby, których dotyczy nabór wniosków:

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych, które:

 • są osobami młodymi w wieku 18-29 lat (które nie ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie) zarejestrowanymi w PUP w Częstochowie jako osoby bezrobotne (objęte II profilem pomocy);
 • są młodzieżą NEET, tzn. osobami niepracującymi, niekształcącymi się w systemie dziennym oraz niekorzystającymi ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Ponadto ze względu na założenia projektu grupami priorytetowymi są osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami

 

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 11, w godzinach od 7.30 do 14.00.

 

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej i na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się:

 • osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz
 • osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.

Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie, na podstawie Oświadczenia uczestniczki/ka projektu.

W ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" wymagane jest zapewnienie w okresie czterech miesięcy wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy liczony jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a osobom powyżej 25 roku życia - od dnia przystąpienia do projektu.

 

Wymagane dokumenty:

Procedury, kryteria oraz druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach niniejszego projektu dostępne są w zakładce: Dla pracodawców / Staże.

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48108
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl