Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

F0xfp6u5fuBybIIRFs2K1Nqz4bxRgZhPYEn_WP4dYYY

B1yOktpPvEPDlukUGsDcxIxci7KDrDOoS7bCH1tDUK0

LGjYGCUjNwTwKKpjD4AHnuyzJxQc3tAAzjslF2wUDTw

pjfJ73U3IJP74J28yPK3IUDxso6UkOy_LMJaqgGsgJI

M6-sEVHYuEje_UmWk_7bQL33Qkv9M9LNgnqB7De_JfQ

sfOuYhfoLqaOVpng-cSPjwZ6ooqVFcqnbNUHmFx2TX8

AF6KuaG7iV2jFujnyciXJUQCjCrq2NqBzBQnXfrx-Kg

x-hdxTR6obdkn-Utm7M5I1rCVtNKqunc_H-TecvkQgs

CqUAAbfvkbl6AuegLEilf5G4fn-hIm7vtArnSLiENn8

Staże

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WSL (forma archiwalna)

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
Częstochowa
Termin przyjmowania zgłoszeń:
od 19.07.2017 do 15.10.2017

Logo RPO WSL 2017

 

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu odbywać się będzie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Wnioskowany okres odbywania stażu wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów dotyczących kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu winny zawierać deklarację zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu:

 • w przypadku stosunku pracy - umowa o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu;
 • w przypadku umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) - umowa na minimum 3 miesiące z dochodem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie;
 • w przypadku umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło), w której nie określono czasookresu jej trwania - wartość umowy równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu należy złożyć na odpowiednio ologowanym druku.

 

Osoby, których dotyczy nabór wniosków:

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 11, w godzinach od 7.30 do 14.00;

 

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej i na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE za osobę długotrwale bezrobotną w przypadku osób kwalifikujących się do projektu tj. powyżej 30 roku życia, uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.

Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED) za osobę bezrobotną o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę, która posiada wykształcenie na poziomie od 1 do 3 tj.:

 • osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1);
 • osoby z wykształceniem średnim I stopnia - gimnazjum (ISCED 2);
 • osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym – liceum, technikum, szkoła zawodowa (ISCED 3).

 

Wymagane dokumenty:

Procedury, kryteria oraz druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach niniejszego projektu dostępne są w zakładce: Dla pracodawców / Staże.

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48107
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl