Rejestracja elektroniczna

 

Od 27 maja 2013 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 26.11.2012r. nr 1299 z późn. zm.) wprowadzona zostanie możliwość rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Internet, za pośrednictwem strony

www.praca.gov.pl

 

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

 

1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - prerejestracja

  • Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją.
  • Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym przez system terminie (dzień-godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych, dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.
    Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie.
  • Dokumenty (oryginały i kserokopie) wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.
  • Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

UWAGA!
Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia do rejestracji (dzień - godzina).
W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

 

2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy – pełna rejestracja elektroniczna

  • Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie.
  • Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji.
  • Dniem rejestracji jest data zarejestrowania wniosku na stronie www.praca.gov.pl.
  • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Rejestracja elektroniczna

 Do góry Wróć
zapisz jako PDF Zapisz jako PDF   drukuj stronę Drukuj stronę   powiadom znajomego Powiadom znajomego