Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Statystyka strony

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
564141
Chmura tagów
16969
Kalendarium
11935
Galerie zdjęć
5167
Polityka prywatności
2426
Redakcja strony
2234
Jak szukać?
1415
Newsletter
1279
Zastrzeżenia prawne
1211

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności komunikaty ogłoszenia
353030
Formy aktywizacji
57975
Staże
48107
Porady grupowe
44409
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
41865
Szkolenia
38743
Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
25264
Prace interwencyjne
15509
Bon na zasiedlenie
14373
Roboty publiczne
12998
Bon szkoleniowy
11662
Refundacja części wynagrodzenia i składek za bezrobotnych do 30 roku życia
8877
Bon stażowy
8831
Bon zatrudnieniowy
7706
Studia podyplomowe
7112
Targi pracy
6341
Giełdy pracy
6162
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
5225
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5193
Koszty egzaminów
3930
Zajęcia aktywizacyjne
3927
Prace społecznie użyteczne
3404

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy PUP
390388
Oferty dla niepełnosprawnych
3

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
25692
Rejestracja elektroniczna
13661
Kreator cv
8186
Formularz kontaktowy
3490
Newsletter
2397
Instrukcja kreatora CV
1500
E-zgłoszenie oferty pracy
1457

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Bezrobotnego
88019
Rejestracja elektroniczna
25851
Środki na podjęcie działalności
23238
Rejestracja
16683
Szkolenia
11143
Staże
9964
Bon na zasiedlenie
9551
Prawo do zasiłku dla bezrobotnego
8798
Harmonogram wypłat świadczeń
8405
Wysokość świadczeń
8065
Wypłata świadczeń
7567
Rodzaje świadczeń
7317
Pliki do pobrania
6089
Plan szkoleń Fundusz Pracy
5871
Bon stażowy
5066
Status bezrobotnego
5053
Bon szkoleniowy
3561
Bon zatrudnieniowy
3561
Szkolenia grupowe
3512
Prawa i obowiązki bezrobotnego
3477
Utrata statusu bezrobotnego
3379
Szkolenia indywidualne
3347
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub osobą zależną
2981
Zasiłek
2903
ABC Poszukującego pracy
2807
Świadczenie aktywizacyjne
2798
Studia podyplomowe
2789
Pośrednictwo pracy
2780
Dodatek aktywizacyjny
2501
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
2471
Poradnictwo zawodowe
2242
Stypendium z tytułu stażu
2144
Utrata prawa do zasiłku
2135
Prace interwencyjne
2099
Roboty publiczne
2055
Jak szukać pracy
2031
Ubezpieczenie zdrowotne
1976
Nienależne świadczenia
1955
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
1830
Gwarancje dla Młodzieży
1662
Rejestracja
1594
Ekonomia społeczna
1488
Prace społecznie użyteczne
1425
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1386
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1366
EURES
1361
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1161
Stypendium z tytułu kontynuacji nauki
1150
Stypendium z tytułu szkolenia
1148
Koszty egzaminów
1117
Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia
1115
Status poszukującego pracy
962
Harmonogram zajęć grupowych
822
Stypendium z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych
810
Utrata statusu poszukującego pracy
784
Oferty EURES
20
Stwórz swoje CV
3

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Abc pracodawców i przedsiębiorców
45547
Staże
13799
Refundacja wyposażenia i doposażenia miejsca pracy
11185
Szkolenia
10179
Zatrudnianie cudzoziemców
8633
Zgłoszenie oferty pracy
7729
Pliki do pobrania
5749
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
5474
Zatrudnienie wspierane
4328
Prace interwencyjne
4146
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
3954
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
3235
Pośrednictwo pracy
2428
Roboty publiczne
2238
Świadczenie aktywizacyjne
1911
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1858
EURES
1660
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1493
Prace społecznie użyteczne
1346
Poradnictwo zawodowe
1062
Wskazówki dla Pracodawcy
661
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
594
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
215
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca
214
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
97

Dział: Osoby niepełnosprawne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
9985
Staże
3972
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
1899
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
1625
Szkolenia
1440
Pliki do pobrania
1413
Bon na zasiedlenie dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu do 30 roku życia
1317
Bon stażowy dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu do 30 roku życia
1272
Bon szkoleniowy dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu do 30 roku życia
1230
Prace interwencyjne
1217
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własnego
1117
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy
1078
Przygotowanie zawodowe
923
Dzień Otwarty w ZUS
870

Dział: Urząd pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu
56014
Dane teleadresowe
8566
Galeria zdjęć
6794
Mapa dojazdu
4201
Dyrekcja Urzędu
4049
Podstawy prawne
1877
Zielona linia
1759
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1386
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Częstochowie
688
Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
289
Realizowane projekty
1

Dział: Statystyka

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statystyki graficzne
8384
Stopa bezrobocia
5192
Statystyka 2016
2421
Opracowania statystyczne
2380
Statystyka 2014
2329
Informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy
2278
2016
2134
Statystyka 2012
2018
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2013
Statystyka 2015
2012
2015
1809
Statystyka 2017
1532
2017
1475
Statystyka 2006
1303
Statystyka 2013
1237
Statystyka 2010
1231
Statystyka 2008
1199
Statystyka 2011
1196
Statystyka 2007
1195
Statystyka 2009
1143
2014
1066
2013
901
2006
846
2012
846
2010
772
2011
772
2007
756
2008
724
2009
723

Dział: Realizowane projekty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Projekty i programy realizowane przez PUP
16447
Projekty obecnie realizowane
5591
Pliki do pobrania
3665
Projekty innych instytucji
2716
Programy Rynku Pracy - obecnie realizowane
2142
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
1678
Projekty zrealizowane
1489
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - obecnie realizowane
974
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)
957
Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z województwa śląskiego
894
Projekt Obudź swoj potencjał
865
Projekt Zmieniając dziś projektujesz lepsze jutro
835
PAI
818
Bądź aktywny zawodowo
704
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
679
Aktywizacja bezrobotnej młodzieży i absolwentów na rynku pracy
671
Programy Rynku Pracy - projekty zrealizowane
668
Projekt Szansa na zatrudnienie
655
Program regionalny "Aktywni 50+"
614
Projekty zrealizowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
613
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
612
Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych
605
Krok do sukcesu
566
Kierunek przedsiębiorczość
563
Projekt Własna firma szansą na pracę
562
JUNIOR - projekty zrealizowane
531
Zaczynam od stażu
528
Aktywny powiat
522
Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy
517
Program Leonardo da Vinci
515
Aktywna mlodzież
515
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (I)
513
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (II)
511
Program PHARE
505
Biznesmen - Bizneswomen
499
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekty zrealizowane
498
Projekty specjalne finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
482
Inicjatywa Częstochowska
474
Nowa szansa
472
Lepsza przyszłość
471
Aktywność - Jakość - Praca
455
Andaluzyjski rynek pracy - rozpoznanie
454
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (I)
448
Urząd Pracy w wymiarze europejskim - przeniesienie innowacyjnych praktyk do regionu częstochowskiego
443
Aktywność przeciw bezrobociu
441
Projekty zrealizowane z Funduszu Pracy w dyspozycji Samorządu Województwa
440
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - projekty zrealizowane
435
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)
351
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (II)
275
Projekt Z nową pracą w lepszą przyszłość
147
Projekt Czas na rozwój
79
Projekt TOP Konstruktor
69
Projekt Internetowe rewolucje dla firm
58
Projekt Koło ratunkowe - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego
2
Utworzono: 2015-06-30 08:38 -
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2227
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl