Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Statystyka strony

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
524193
Chmura tagów
16547
Kalendarium
10128
Galerie zdjęć
4261
Polityka prywatności
2193
Redakcja strony
1857
Jak szukać?
1243
Newsletter
1175
Zastrzeżenia prawne
1112

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności komunikaty ogłoszenia
301727
Formy aktywizacji
53736
Staże
42608
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
36868
Szkolenia
32940
Porady grupowe
32255
Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
21775
Prace interwencyjne
13109
Bon na zasiedlenie
12341
Roboty publiczne
10673
Bon szkoleniowy
10410
Bon stażowy
8021
Refundacja części wynagrodzenia i składek za bezrobotnych do 30 roku życia
8020
Bon zatrudnieniowy
6823
Studia podyplomowe
5982
Targi pracy
5730
Giełdy pracy
5454
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4681
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
4497
Zajęcia aktywizacyjne
3543
Koszty egzaminów
3316
Prace społecznie użyteczne
3022

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy PUP
354650
Oferty dla niepełnosprawnych
3

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
23466
Rejestracja elektroniczna
12593
Kreator cv
7384
Formularz kontaktowy
3177
Newsletter
2155
Instrukcja kreatora CV
1350
E-zgłoszenie oferty pracy
1259

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Bezrobotnego
82221
Rejestracja elektroniczna
23703
Środki na podjęcie działalności
21250
Rejestracja
15544
Szkolenia
10364
Staże
9222
Bon na zasiedlenie
8470
Prawo do zasiłku dla bezrobotnego
8059
Harmonogram wypłat świadczeń
7634
Wysokość świadczeń
7360
Wypłata świadczeń
6907
Rodzaje świadczeń
6807
Plan szkoleń Fundusz Pracy
5584
Pliki do pobrania
5425
Bon stażowy
4673
Status bezrobotnego
4588
Szkolenia grupowe
3285
Bon szkoleniowy
3233
Bon zatrudnieniowy
3220
Prawa i obowiązki bezrobotnego
3125
Szkolenia indywidualne
3056
Utrata statusu bezrobotnego
3043
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub osobą zależną
2702
Zasiłek
2619
Studia podyplomowe
2568
Pośrednictwo pracy
2499
ABC Poszukującego pracy
2499
Świadczenie aktywizacyjne
2485
Dodatek aktywizacyjny
2232
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
2219
Poradnictwo zawodowe
2004
Stypendium z tytułu stażu
1932
Utrata prawa do zasiłku
1905
Prace interwencyjne
1899
Jak szukać pracy
1799
Roboty publiczne
1789
Ubezpieczenie zdrowotne
1750
Nienależne świadczenia
1731
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
1627
Gwarancje dla Młodzieży
1475
Rejestracja
1363
Ekonomia społeczna
1295
Prace społecznie użyteczne
1228
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1212
EURES
1195
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1181
Stypendium z tytułu szkolenia
1019
Stypendium z tytułu kontynuacji nauki
1013
Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia
988
Koszty egzaminów
984
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
982
Status poszukującego pracy
821
Harmonogram zajęć grupowych
691
Stypendium z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych
683
Utrata statusu poszukującego pracy
649
Oferty EURES
20
Stwórz swoje CV
3

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Abc pracodawców i przedsiębiorców
41340
Staże
12704
Refundacja wyposażenia i doposażenia miejsca pracy
10311
Szkolenia
9452
Zgłoszenie oferty pracy
6993
Zatrudnianie cudzoziemców
6876
Pliki do pobrania
5037
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
5025
Zatrudnienie wspierane
3871
Prace interwencyjne
3793
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
3609
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
2957
Pośrednictwo pracy
2148
Roboty publiczne
2008
Świadczenie aktywizacyjne
1706
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1641
EURES
1465
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1323
Prace społecznie użyteczne
1142
Poradnictwo zawodowe
912
Wskazówki dla Pracodawcy
552

Dział: Osoby niepełnosprawne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
9199
Staże
3797
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
1775
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
1484
Szkolenia
1301
Pliki do pobrania
1280
Bon na zasiedlenie dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu do 30 roku życia
1210
Bon stażowy dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu do 30 roku życia
1139
Bon szkoleniowy dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu do 30 roku życia
1116
Prace interwencyjne
1081
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własnego
1016
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy
970
Przygotowanie zawodowe
792
Dzień Otwarty w ZUS
748

Dział: Urząd pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu
51783
Dane teleadresowe
7877
Galeria zdjęć
5730
Mapa dojazdu
3706
Dyrekcja Urzędu
3680
Podstawy prawne
1623
Zielona linia
1557
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1206
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Częstochowie
565
Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
156
Realizowane projekty
1

Dział: Statystyka

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statystyki graficzne
7639
Stopa bezrobocia
4677
Statystyka 2016
2286
Statystyka 2014
2193
Opracowania statystyczne
2097
Informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy
2039
2016
1989
Statystyka 2012
1935
Statystyka 2015
1849
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
1825
2015
1681
Statystyka 2006
1189
Statystyka 2013
1119
Statystyka 2010
1112
Statystyka 2011
1093
Statystyka 2007
1084
Statystyka 2008
1082
Statystyka 2017
1066
Statystyka 2009
1024
2017
979
2014
929
2013
770
2006
740
2012
724
2010
664
2011
648
2007
644
2008
612
2009
602

Dział: Realizowane projekty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Projekty i programy realizowane przez PUP
15056
Projekty obecnie realizowane
5083
Pliki do pobrania
3435
Projekty innych instytucji
2444
Programy Rynku Pracy - obecnie realizowane
1914
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
1494
Projekty zrealizowane
1313
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)
815
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - obecnie realizowane
797
Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z województwa śląskiego
754
Projekt Obudź swoj potencjał
739
Projekt Zmieniając dziś projektujesz lepsze jutro
686
Projekt Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II
668
PAI
668
Bądź aktywny zawodowo
607
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
572
Programy Rynku Pracy - projekty zrealizowane
548
Aktywizacja bezrobotnej młodzieży i absolwentów na rynku pracy
536
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
501
Projekt Szansa na zatrudnienie
500
Program regionalny "Aktywni 50+"
496
Projekty zrealizowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
489
Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych
486
Projekt Śląskie Centrum Aktywizacji
452
Kierunek przedsiębiorczość
450
Krok do sukcesu
445
Zaczynam od stażu
427
Aktywny powiat
425
Program Leonardo da Vinci
424
Aktywna mlodzież
422
JUNIOR - projekty zrealizowane
419
Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy
412
Program PHARE
407
Projekt Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia
403
Projekt Własna firma szansą na pracę
400
Projekt Zainwestuj w siebie sukces w zasięgu ręki
397
Biznesmen - Bizneswomen
395
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (I)
395
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (II)
394
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekty zrealizowane
384
Projekty zrealizowane z Funduszu Pracy w dyspozycji Samorządu Województwa
380
Nowa szansa
378
Urząd Pracy w wymiarze europejskim - przeniesienie innowacyjnych praktyk do regionu częstochowskiego
374
Inicjatywa Częstochowska
367
Projekty specjalne finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
365
Lepsza przyszłość
363
Aktywność - Jakość - Praca
356
Andaluzyjski rynek pracy - rozpoznanie
350
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - projekty zrealizowane
349
Projekt Praca i Ty
333
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (I)
332
Projekt Wsparcie na starcie - bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego
328
Projekt Młodzi Tele-Specjaliści
325
Projekt Nie trać czasu - zdobądź kwalifikacje i zatrudnienie - aktywizacja bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców podregionu częstochowskiego
323
Projekt Nowa szansa na lepszą przyszłość
314
Projekt Zatrudnienie zawsze w cenie
295
Projekt Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy
291
Aktywność przeciw bezrobociu
290
Projekt Kopalnia EKO-Kwalifikacji
290
Projekt Nowa szansa na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim
285
Projekt Spawacz MAG - pracownik na wagę złota
279
Projekt Zatrudnienie? To możliwe!
274
Projekt Punkty Inkubacji Innowacji
255
Projekt Ku lepszej szychcie
249
Projekt Wyspecjalizowani na starcie
228
Projekt (Nie)pełnosprawni w swojej firmie
228
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)
219
Projekt Sprawna firma
216
Projekt Zostań przedsiębiorcą - wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego
206
Projekt Innowacyjny region częstochowski
194
Zainwestuj w siebie sukces w zasiegu reki
175
Projekt Wysokie kwalifikacje szansą na zatrudnienie
162
Projekt Szansa na lepsze jutro
160
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (II)
148
Projekt Własna firma od dziś
127
Projekt Inkluzja zawodowa - kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
115
Projekt Praca z EURESem - Twoim sukcesem!
105
Projekt Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie
101
Projekt Terapeuta i trener - zawody przyszłości dla pedagogów
76
Projekt Rynek pracy otwarty dla wszystkich
63
Projekt Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z województwa śląskiego
31
Projekt Akademia rozwoju kompetencji
27
Projekt 50 lat doświadczenia
25
Projekt Startuj z SPNT III
23
Projekt Z nową pracą w lepszą przyszłość
13
Utworzono: 2015-06-30 08:38 -
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1893
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl