Aktualności

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe klientów PUP - osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 2013-11-28

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie materiałów do analizy potrzeb szkoleniowych i lepszego dostosowania oferty kursów zawodowych do zainteresowań i oczekiwań osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy.

Uzyskane informacje umożliwią stworzenie planu szkoleń na 2014 r.

Ankieta jest dostępna na każdym stanowisku w Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz w plikach do pobrania.

Plan szkoleń oraz terminy naboru na szkolenia grupowe zostaną udostępnione na stronie internetowej urzędu i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, po uzyskaniu środków finansowych na rok 2014.

Prosimy o składanie wypełnionych ankiet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, najpóźniej do 07.01.2014 r.

Wypełnienie i złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z zapisaniem się na szkolenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stanowiskach specjalistów ds. rozwoju zawodowego w pok. 116,117,118

tel. 34 370-61-18

34 370-61-16

34 370-61-90zobacz wszystkie
Grafika : drukuj / nie drukuj
PUP Częstochowa
http://www.pup.czestochowa.pl/rzad/aktualnosci/news25/printpage/st:2.html